Gym Long Sleeve Youth
Gym Long Sleeve Youth

Gym Long Sleeve Youth

Regular price $12.95 Sale price $10.36

5 available.


  • 100% jersey knití«ÌÎ_
  • Pre-shrunkí«ÌÎ_
  • Classic fití«ÌÎ_
  • Double-needle ‰ۡóÁÌÎÌ__‰ۡóÁÌ_•À_ collarí«ÌÎ_
  • Taped neck and shouldersí«ÌÎ_
  • Long sleeve, ribbed cuffsí«ÌÎ_
  • Quarter-turned

Size guide (inches)

í«ÌÎ_ S M L XL
L 26 27 28 29
W 20 22 24 26